PrProbyte web kauppa
Hardware

Ohjelmistot ja kirjat

Resetointi ohjelma

Kirjat


PIC'n Techniques on keskitason sovellusopas, joka kattaa Microchip Technologyn PIC-mikrokontrollerit.
 Kirja kuvaa 8-nastaisen mikrokontrollerin ainutlaatuisia ominaisuuksia.
Ajastimen 1, ajastimen 2 ja kaappaus / vertailu / PWM (CCP) -moduulin käyttö

on yksityiskohtainen, jota seuraa ajoitus-, lasku- ja pulssinleveysmodulaatiokokeet (PWM).
 Nämä kokeet sisältävät yhden aikavälin tuotannon, vapaan käynnissä olevan pulssin ulostulon,
tapahtumien laskemisen, ajan mittauksen, taajuusmittauksen ja PWM: n.
 Joitakin näistä tekniikoista havainnollistetaan edelleen kokeilla, jotka osoittavat,
 miten yksinkertaisia digitaalisia pulssi- ja taajuusgeneraattoreita sekä aikaväli- ja taajuusmittauslaitteita suunnitellaan ja rakennetaan.
Pehmeäkantinen: 307 sivua

Julkaisija: Square 1 Electronics (1. tammikuuta 1999)
Kieli: englanti
ISBN-10: 0965416232
ISBN-13: 978-0965416238
Pakkauksen mitat: 250 x 140 x 20 mm

Toimituksen paino: 360 g


Hinta 8e sis alv
===

Kylä ilman nimeä kirja

Kirja kertoo Hämeenkyröläisestä, Valtatie 3 varrella olevasta, Kyröskosken lähellä ilman nimeä olevasta kylästä
vuosilta 1945-1963 ( siis minun lapsuuden ajastani)
Kylästä kerrotaan talo talolta kaikki asukkaat.
Ihmisistä muistetaan heidän paremmat puolensa.
Kirjassa on käsipiirretyt kuvat (35 kpl) 
Kirjassa on kymmenen runoa.
Kirjassa kerrotaan myös Saloran aikainen työpaikka Salossa.
Kirja on nyt loppu, mutta sen saa pdf-tiedostona ilmaiseksi.
Lisätietoja : oh3gdo@gmail.com
=====
Servo CD
Lisätietoja
http://www.probyte.fi/info/servocd.htm

Hinta: 10e
sis alv
Toimitus: sähköpostilla

=====
Term

Term ohjelma on periaattessa sarjaliikenne ohjelma, mutta ei pelkkä sarjaliikenneohjelma, vaan paljon muutakin.
Näet myös ohjausmerkit (ASCII koodit 0-31), näet ne muunnettuna ASCII-merkkeinä.
Voit tallettaa kaikki vastaanotetut sanomat vaikka viikkokausia.
Ohjelma

Jos pelkkä Binääri näyttö näyttäsi kaikki binäärisesti, sanomista ei saisi mintään selvää.
Tässä on kutenkin normaalit ASCII-merkit nähtävillä ja ohjausmerkit dekoodattuna

Binääriprotokollat

Binääritietoja voi tutkia myös sanomamuodossa.
Sanoma on jaettu kymmeneen tulevaan ryhmään (150 merkkiä/ryhmä) ja kymmeneen lähtevään ryhmään.
Tämä esitysmuoto on tehty erityisesti Siemens 3964R protokollan tukimiseen, mutta myös ilman protokollaa toimivat sanomat voidaan testata.
Tulevat sanomat voidaan tallettaa ja lähettää sitten uudestaan.
 Sanomia voi binäärimuodossa editoida desimaali ja hex muodossa. Samoin tulevia ja lähteviä sanomia voi tutkia desimaali- ja hex- muodossa.


Miten voit tutkia sanomaliikennettä kahden laitteen välillä? Tarvitset siihen 2to1-laitteeen. Lisää alla


Normaali sarjaliikenneohjelma (esim. Win/Hyperterminal) näyttää vain ns. näkyviä ASCII-merkkejä.
Näkymättömät merkit kuten rivinsiirto tulkitaan siten, että myös näytöllä tehdään rivinsiirto.
Tämä onkin järkevää silloin kun keskustellaan ihmiselle tarkoitettujen sarjaliikennelaitteiden ja ohjelmien kanssa.
Entä jos pitää tutkia esim. GSM modeemia tai pysäköintimittaria?
Tavallinen pääteohjelma hylkää näytölle kelpaamattomat merkit tai näyttää niiden paikalla epämääräisiä mustia neliöitä.
Samoin erikoismerkkien lähettäminen on mahdotonta.
TERM ohjelmalla  voidaan käyttää näppäinmakroja apuna.
Kun TERM-ohjelma käynnistyy, se lataa myös viimeksi käytetyn näppäinmakrotiedoston, joka sisältää 80 merkin binääriset  merkkijonot kahdelletoista eri funktionäppäimelle ( F1..F12).
Normaali sarjaliikenneohjelma ( esim. Win/Hyperterminal) näyttää vain ns. näkyviä ASCII-merkkejä.

Näkymättömät merkit kuten rivinsiirto tulkitaan siten, että myös näytöllä tehdään rivinsiirto.

Tämä onkin järkevää silloin kun keskustellaan ihmiselle tarkoitettujen sarjaliikennelaitteiden ja ohjelmien kanssa.
Entä jos pitää tutkia esim. GSM modeemia tai pysäköintimittaria?
Tavallinen pääteohjelma hylkää näytölle kelpaamattomat merkit tai näyttää niiden paikalla epämääräisiä mustia neliöitä.
Samoin erikoismerkkien lähettäminen on mahdotonta.
TERM ohjelmalla  voidaan käyttää näppäinmakroja apuna.
Kun TERM-ohjelma käynnistyy, se lataa myös viimeksi käytetyn näppäinmakrotiedoston, joka sisältää 80 merkin binääriset  merkkijonot kahdelletoista eri funktionäppäimelle ( F1..F12).
Painamalla näyttöikkunassa funktionäppäintä, näppäimeen linkitetty makro tulostuu sarjaliikentelle ja näytölle.
Avaamalla kelluvan funktionäppäinikkunnan voidaan  makroja käyttää myös hiirellä.
Tässä ikkunassa on EDIT-painike, joka avaa näppäinten edtitointivalikon.
Jokaista makroa ja jokaisen makron eri merkkiä voidaan muuttaa suoraan näppäimillä ja HEX-painikkeilla välillä 0..0xFF.
Samoin makron merkkien pituutta voidaan asetella välille 0 ..80. 
Talletus levylle voidaan tehdä erikseen jokaisen muutoksen jälken tai ikkunaa suljettaessa ohjelma kysyy talletusta.
Editointitilassa näppäinmakrot eivät ole käytössä päteohjelmassa.
Makrojen talletus omalle tiedostolleen tapahtuu File/Save Macros-valikon avulla.
Samoin taphtuu aikaisemmin talletettujen tietojen lataus FIle/Load Macros-vakikon avulla.

 

 
Näet ASCII merkit 0-255 koodattuna
Entä miten Siemensin


Tiedoston talletus

Paina  päänäytön toista nappia vasemmalla (Save File) ja valitse tiedoston nimi.
Jos käytössä on binäääri-ikkuna niin vastaanotetut merkit talletetaan samanlaisessa aukikoodatussa muodossa kuin ne näkyvät binäärinäytöllä.
 ASCII muodossa merkit tallennetetaan sellaisenaan ilman aukikoodausta.
 Jos haluat lähettää juuri saman tiedostoston srjaliikenteelle takaisin käytä ASCII näyttöä talletuksen aikana. Talletus aika näkyy tila-ikkunassa.
Kun halaut katsoa tiedossossa olevia binäärimerkkejä käytä sopivaa editoria esim. 
Wincommander tai UltraEdit.
Tiedoston lähetys

Paina  työkaluvailikon neljättä  nappia vasemmalla (Send File) ja valitse tiedoston nimi.
Tiedosto lähetetään sellaisenaan sarjaliikentelle.
Jos tiedosto oli talletettu binääri-ikkunassa niin tiedostoon on tullut ASCII-merkkien aukikoodatut datat.
Lähetyksen aikana tulee näkyviin lähetyksen lopetusnappula, jolla lähetys voidaan keskeyttää.
Funktionäppäinmakrot

 Funktionäppäinmakrot
 
Makrojen automaattinen käyttäminen
Kytke automakroikkunasta päälle yksi makro, joka toimii asetellulla väliajalla.
Voit testata kaukana olevaa laitetta ilman apulaista.
Voit kytkeä myös kaikki makrot päälle, jolloin ne lähettävät vuorotellen jokaista makroa.
Vain makrot joiden pituus on suurempi kuin nolla lähetetään.
 

Ohjelman käyttö
Valitse sarjaportti koneesi mukaan.
Term näyttää käytettävissä olevat sarjaportit.
Useimissa koneissa ei ole kuin kaksi sarjaporttia COM1 ja COM1.
Lisäsarjaportteja saat USB/Serial muuntimella jokaiseen USB koneeseen.
Valitse asetuksesta oikea nopeus.
Jos et tiedä sitä, kokeile 2400,9600 ja 19200 bps, nämä ovat yleisimpiä.
Jos et tiedä laitteesi parametrejä valitse None pariteetti, 8 databittiä ja yksi stop bitti.
Kytke modeminohjaukset  DTR ja RTS päälle, ei Break, kättely None.
Laita binäärinäyttö päälle.
Kytke  tutkittava laite kiinni sarjaporttiin ja käynnistä se.
Useat laitteet antavat käynnistyksessä ohjelmaversion numeron joka myös paljastaa käytetyn sarjalikennenopeuden.
Kun tiedät mitä laittelle pitää antaa, tee oma ohjelmasi sen mukaan.

Luultavasti joudut tekemään yksinkertaisia protokollia, mutta nekin onnistuvat, jos sinulla on kunnollinen testityökalu sarjaliikenteen tutkimeseen.
 Esimerkki Binääritiedostosta

$OO0<NUL>,H=00000,L=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 07-NOV-01,H=0000
=00000,P=0,O=00000,F=00051,S=00503,C=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 07-NOV-01,H
000,L=00000,P=0,O=00000,F=00052,S=00503,C=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 07-NOV
,H=00000,L=00000,P=0,O=00000,F=00054,S=00503,C=00000<CR><LF>$OL0<NUL> Probyte smarTOil 0
OV-01,H=00000,L=00000,P=0,O=00000,F=00056,S=00503,C=00000<CR><LF>
Merkki- ja riviviiveet

Lähetettäessä merkkejä tekstitiedostosta, näppäimistöltä tai makroilta, merkkien ja ja rivien välisen viiven voi asettaa 1-1000000 ms viiveen (Settings/Test Macro Delay Options).
Tätä ominaisuutta tarvitaan erityisesti lähetettäessä FLASH prosessoreille uutta koodia.
Silloin pitää joka rivin valissä olla 100 ms viive, jotta Flash ehtii ohjelmoitua.
Voit käyttää ohjelmaa Internetin ylitse kuten sarjaliikenneohjelmaa. COM-potin asemanta valitse TCPIP-protokolla ja sen joku portti.
Käytä TCPIP:tä VLAN korttien avulla.
Helpompaa radio-yhtetyttä saat hakea!
Valitse toiselle koneelle server toiminta ja joku sopiva portti esim. 1002.
Aseta toinen kone Client-toimintatapaan ja valitse serverin oikea TCPIP osoite esim 10.10.10.18 (katso WINIPCFG.exe ohjelmalla serverin osoite tai käytä koneen nimeä).
Yhteys valmis!
Server odottaa muiden yhteydenottoa ja Client ottaa aktiivisesti yhtettyttä serveriin.
Valitse TCP/IP portti ( 0-65535). Portit 1-255 ovat varattuja TCPIP-palveluille kuten HTP, Telnet, Time, UDP (37), FTP.

Näitäkin voit käyttää, jos tiedät mitä teet.
Valitse tietokoneen nimi tai TCP/IP osoite ( esim. 192.168.0.4) Internetissä/internetissä  tai vaikka samassa koneessa (opetustarkoitus).

Voit analysoida TCP/IP yhtetyttä samoin kuin sarjaliikennettä
Status ikkuna näyttää yhteyden tilat. Kaikki binääri- ja ASCII-toiminnat voimassa kuten sarjaliikenteelläSaapuvien merkkien ja sanomien suodatus
Saapuvista merkeistä voidaan suodattaa haluttu häiriömerkki pois. Esim. mikä tahansa ulkoinen häiriö generoi helposti NUL-merkin. Se voidaan suodattaa pois merkki suodattimella
Päinvastoin voidaan saapusta merkkijonosta suodattaa vain tarpeelliset sanoma, esim. oikeilta asemista esim. RS-485 liikenteessä. RS-485 toimii erinomaiseti TERM kanssa. Tarvitset kuitenkin RS485/RS-232- adapterin
 

Näyttöikkunan kirjaisinleikkausta ja sen kokoa voi kätevästi vaihtaa.

Muutokset talletetaan automaattisesti ja asetustietdostot muistavat myös käytetyn ulkoasun.
Esim Lucinda Console on kätevä kun katsellaan sarakkeita. Kirjainten levydet ovat aina samat.
Useimmissa vastaavissa ohjelmissa on vain yksi kirjaisinkoko ja -leikkaus.

Ohjelman asennus
Laita CD asemaan tai ladattu ohjelma kayttöön ja  käynnistä Asenna.exe jos koneeesi ei ole aseteltu automaattikäynnistykselle.
Asennusohjelma asentaa Termohjelman ja tekee tarvittavat ohjelmaryhmät ja valikot.
Käynnistä ohjelma normaalisti Windowsin ohjelmien käynnistysvalikosta Term-ryhmästä, jonne on tullut Term.exe ohjelma.
Help valikosta näet ohjelmanversion  tai tiedonkeruuominiasuudet
Fanuc ja Siemens protokollat

Ohjelman poistaminen


Valitse Ohjauspaneli/Asenna tai poista uusi sovellus. Valitse sieltä Term. Kaikki asennetut Term liittyvät ohjelmat poistetaan koneestasi

Tiedonkeruutoiminnat

Tutkittaessa vaikeasti havaittavia vikoja sarjaliikenteellä, tarvitaan paljon tietoja kahden laitteen välitä.
Jos tietoja tulee koko ajan ja vika esiintyy vain kerran kuukaudessa, pitää käyttää älykästä
tiedonkeräysmenetelmää. Kytke tiedonkeräys (Datalogger/On) päälle. Tämä tallettaa kaiken mitä
kahden laitteen välillä liikkuu logitiedostoon  (käynnistyshetki määrää nimen term7.5.2003.log).
Käyttämällä  2to1-adapteria saadaan kahden laitteen keskustelu kronologisesti talteen yhteen
tiedostoon. Nopeissa mittauksissa käytetään 1/10sec valintaa joka laitaa päivämäärän ja kellon ajan
lisäksi sekunnit ja sen tuhannessosat talteen lokitiedostoon. Lokitiedostoon tulee aina oma rivi
aikaleimaa varten.
Pääikkunassa näet talletustiedoston nimen ja vihreän merkin kun talletustoiminto on päällä.
Mitä jos tietoja tulee satoja sanomia sekunnissa, mikään tietokone ei riitä talletukseen?
Ei hätää, kytke automaattinen tiedoston poisto päälle.

Tässä kuvassa näet 2to1 adapterin. Sillä voit vvaloilla sajaliikenneliitänäästä saraliikeennedataa, joko toista molempia tai ei mitään.
Sen hinta on 50 e ( sis alv).Pääikkunassa näet talletustiedoston nimen ja vihreän merkin kun talletustoiminto on päällä.
Mitä jos tietoja tulee satoja sanomia sekunnissa, mikään tietokone ei riitä talletukseen?
Ei hätää, kytke automaattinen tiedoston poisto päälle.
Valitse päiväkohtaiset tiedostot Datalogger (New File Every Day). Päivän vaihtuessa tiedoston nimi muutetaan backup.log nimiseksi ja aloitetaan joka päivä uusi.
Näin saadaan kahden viimeisen päivän tiedot talteen, eikä kiintolevy tule koskaan täyteen.
Valinta voidaan tehdä myös minuutti ja tuntikohtaisesti, kun etsitään lytytaikaista vikaa.
Entä aika?
Koska vika tapahtui? 
Tiedostoon voit tallettaa aikaleiman (Datalogger/Timestamp) 1/10 sekunnin, sekunnin, minuutin tai tunnin välein.
Timestamp 6.7.2003 19:12:49
aatt<CR><CR>0<CR>
Timestamp 6.7.2003 19:12:50
aatt<CR><CR>
-- alla ajassa myös sekunnit ja 1/1000 sekunnit ( 1/10sec valinta) ------
Timestamp 20.11.2003 11:13:14  0.213
at<CR>
Tiedonkeruu useammasta sarjaliikenneportista yhtäaikaa.
Kun haluat tutkia kahden laitteen tietoja yhtäaikaa niiden häiriintymättä, tarvistet adapterin 2to1.
Adapateri sieppaa molemista singaaleista dataa ja ohjaa sen tiedonkeruun tietokoneelle.

Apaterissa on läpikytketty koiras ja naaras D9 liitin ja kolmas liitin (D9 naaras) tiedonkeruuta varten.
Kätevää, ei tarvita montaa sarjaporttia.
Tämä voidaan tehdä siten, että oma tietokone keskustelee jonkun laitteen kassa ja toinen portti tallettaa kaiken liikenteen. Adapterin käyttö on helppoa, ohjeet saat ohjelman mukana.
Toimitus TERM  lähetys Internetin kautta, jossa ohjelman käyttöohjeet ja sarjaliikenteen perusteet tiedosto.
 


======
Käyttäjien kommentteja:

Hankin Termohjelman joku aika sitten. Lupasin kertoa sinulle miten olemme ohjelman kanssa pärjänneet ja mitä on tullut
esiin. Tämä vain siksi, että tietäisit mitä ohjelmillasi ihan oikeasti tehdään!

Ongelmahan oli Siemens logiikan ja Unix-koneen sarjamuotoinen liikenne.
Sanomat vain lakkasivat joskus liikkumasta ja epäselväksi jäi miksi ja kumpi pää on "syyllinen".
Pidimme ohjelmaa koko ajan kuuntelemassa ja nauhoittamassa liikennettä kunnes viikko sitten kala ui katiskaan.
Saimme selville sanomissa olevan puutteen ja vian korjaustoimenpiteet on jo aloitettu.

Tämä ei olisi varmaankaan selvinnyt ilman loistavaa ohjelmaasi!
Seppo Laitinen Pouttu Oy

  Term  on englannikielinen, koska ohjelma käytetään eripuolilla maailmaa.
 Ohjeet ovat suomenkieliset
Toimitus TERM  lähetys Internetin kautta, jossa ohjelman käyttöohjeet ja sarjaliikenteen perusteet tiedosto.
 Hinta 50 e sis alv
  TCP/IP analysaattori  kuuluu hintaan
  Siemens 3964(R) analysaattori  kuuluu hintaan
  Tiedonkeruu moduli kuuluu hintaan
  apateri 2to1  €50:- sis alv
Jatkokaapelit sarjaliikenteeseen:  1.8, 10,20 m DB9-liittimet 5e sis alv

======


Sarjaliikennedriveri Serial.exe Windows ympäristöön
Tätä ohjelmaa olet kaivannut.
Tämä on erilainen ja tosi helppokäytöinen komentoriviohjelma sarjaliikennetiedon käyttöön.

    * Lähetä ja vastaanota sarjaliikennedataa pelkällä sarjaliikeennedriverilla
    * Vastaanota tieto suoraan tiedostoon
    * Parametrit:
    * COM-portti 1-30
    * nopeus 75 -115kps
    * lähetettävä merkkijono
    * Mihin tiedostoon tehdään talletus?
    * Vastaanotettava aika enintään 0-32000ms
    * Lähetetäänkö data kerran, monta kertaa vai jatkuvasti?
    * Mikä on lähetettävän data väliaika 0-32000 s?
    * Liitetäänkö vastaaotettavaan riviin aikaleima, pvm ja aikaleima vai ei mitään?
    * Näytetäänkö driverin toiminta vai toimiiko ohjelma pelkästään taustalla?
    * Tehdäänkö vastaanotetulle tiedolle merkkijonon etsintä ja korvaus-toiminta?
    * Tee eri omat ohjelmasi  pieninä komentoriveinä ja liitä nämä sitten yhteen uudella bat-ohjelmalla.
    * Käyttö-ohjeet aina mukana; ohjelmassa.
    * Sopii esim. smarT-lämpötila-anturien käyttöön.
Hinta 25 e alv sis hintaan
=======
Euro2000  firman perusohjelma

=
Pyydä lisää tietoja tästä Euro2000 ohjelmasta oh3gdo@gmail.com
Hinta 100e sis alv, ei kopiosuojausta

==
===
Probyte Oy
Veisunkatu 17
33820 Tampere
puh 0456012074
probyte.fi

 

 

R

==