PrProbyte web kauppaHardware
Software
=======

Kondensaattorit
            Elkot
220uF 40V elektrolyyttikondensaattori  hinta : 0.5e sis alv
470uF 25V
elektrolyyttikondensaattori  hinta : 0.5e sis alv
1000uF 10V
elektrolyyttikondensaattori  hinta : 0.5e sis alv
22uF 40V
elektrolyyttikondensaattori  hinta : 0.5e sis alv            Keraamiset kondensaattorit


0.1uF 50V hinta: 0.3e sis alv


 
Ota yhteyttä : oh3gdo@gmail.com

Probyte Oy
Veisunkatu 17
33820 Tampere
puh 0456012074

probyte.fi

 

R